Politique de confidentialité

Confidentialitébeleid laveta

https://www.laveta.eu/

À propos de notre politique de confidentialité

laveta geeft veel om uw intimité. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website et de daarop ontsloten dienstverlening van laveta. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden est 15/10/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel rencontré derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité, veuillez contacter notre personne de contact pour les problèmes de confidentialité, vous trouverez les coordonnées à la fin de notre politique de confidentialité.

A propos du traitement des données

Vous pouvez lire ci-dessous comment nous traitons vos données, où nous les stockons (ou les stockons), quelles techniques de sécurité nous utilisons et pour qui ces données sont disponibles.

Logiciel de boutique en ligne

 

Shopify

Notre boutique en ligne a été développée avec le logiciel Shopify. Les données personnelles que vous mettez à notre disposition au profit de nos services seront partagées avec cette partie. Shopify a accès à vos données pour nous fournir une assistance (technique), ils n'utiliseront jamais vos données à d'autres fins. Shopify est tenu de prendre les mesures de sécurité appropriées sur la base de l'accord que nous avons conclu avec eux. Ces mesures de sécurité consistent en l'application du cryptage SSL et d'une politique de mot de passe fort. Shopify est un processeur de données de carte de crédit certifié. Shopify utilise des cookies pour collecter des informations techniques concernant votre utilisation du logiciel, aucune donnée personnelle n'est collectée et / ou stockée. Shopify se réserve le droit de partager les données collectées au sein de sa propre entreprise afin d'améliorer encore le service. Shopify prend en compte les délais de conservation légaux applicables pour les données (personnelles). Le bouclier de protection des données UE / États-Unis s'applique, vos données peuvent être traitées aux États-Unis.

Hébergement Web

myshopify.com

VOORBEELD : Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] est op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

E-mail et listes de diffusion

lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com Heeft geen toegang tot ons postvak and wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Processeurs de paiement

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen a rencontré betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Paiements Shopify

VOORBEELD : Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. [AANBIEDER] deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen a rencontré betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van [AANBIEDER]'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [AANBIEDER] bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

avis

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Aussi u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. Dans sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact rencontré u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres rencontré WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schkelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle

hierboven genoemde waarborgen rencontré betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Trustpilot

VOORBEELD : Wij verzamelen teste via het platform van [AANBIEDER]. Consultez également achterlaat via [AANBIEDER] dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. [AANBIEDER] deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. [AANBIEDER] site web publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen. Dans sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact rencontré u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres rencontré [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​review achter te laten. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan [AANBIEDER] toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

Expédition et logistique

PostNL

Si vous passez une commande chez nous, il est de notre devoir de vous faire livrer votre colis. Nous utilisons les services de PostNL pour la livraison. Il est donc nécessaire que nous communiquions votre nom, votre adresse et vos coordonnées de ville à PostNL. PostNL utilise ces informations uniquement pour l'exécution du contrat. Si PostNL fait appel à des sous-traitants, il met également vos données à la disposition de ces parties.

DHL

Si vous passez une commande chez nous, il est de notre devoir de vous faire livrer votre colis. Nous utilisons les services de DHL pour la livraison. Il est donc nécessaire que nous partagions votre nom, votre adresse et vos coordonnées de ville avec DHL. DHL utilise ces informations uniquement pour l'exécution du contrat. Si DHL fait appel à des sous-traitants, DHL met également vos données à la disposition de ces parties.

GLS

Lorsque vous passez une commande chez nous, il est de notre devoir de vous faire livrer votre colis. Nous utilisons les services de GLS pour effectuer les livraisons. Il est donc nécessaire que nous partagions votre nom, votre adresse et vos coordonnées avec GLS. GLS n'utilise ces données que dans le but d'exécuter le contrat. Dans le cas où GLS fait appel à des sous-traitants, GLS mettra également vos données à la disposition de ces parties.

Chrono , Correos ,S EUR , TNT , UPS , DACHSER , Correos International , Pallet Delivery , DHL Freight , Postal Service

VOORBEELD : Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van [AANBIEDER] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [AANBIEDER] delen. [AANBIEDER] gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Dans het geval dat [AANBIEDER] onderaannemers inschakelt, stelt [AANBIEDER] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturation et comptabilité

Facture directe

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens et détails rencontrés betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens et détails rencontrés betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Efactuurdirect est tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Efactuurdirect gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

externe canaux de vente

But du traitement des données

Objectif général du traitement

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een plus tard contact moment rencontré u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet a rencontré derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting

Données collectées automatiquement

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser et besturingsysteem) zijn geen persoonsgegevens

Participation à l'enquête fiscale et pénale

In voorkomende gevallen kan laveta op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband rencontré fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Périodes de rétention

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous êtes un de nos clients. Cela signifie que nous sauvegardons votre profil client jusqu'à ce que vous indiquiez que vous ne souhaitez plus utiliser nos services. Si vous nous l'indiquez, nous considérerons également cela comme une demande à oublier. Sur la base des obligations administratives applicables, nous devons conserver les factures avec vos données (personnelles) afin de les conserver aussi longtemps que la période applicable s’écoule. Cependant, les employés n’ont plus accès à votre profil client et aux documents que nous avons produits à la suite de votre mission.

Vos droits

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten rencontré betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Dans beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons roseaux bekende e-mailadres. Dans het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post went te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

déposer une plainte auprès de l'autorité néerlandaise de protection des données si vous pensez que nous utilisons vos données personnelles de manière incorrecte.

Droit d'inspection

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw personne de daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek a rencontré die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de opgesategorie waaronder wij deze hebben

Droit de rectification

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw person of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek a rencontré die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Droit de transférabilité

Vous avez toujours le droit de faire traiter (ou de faire traiter) les données qui vous concernent ou qui peuvent être retracées jusqu'à ces données effectuées par une autre partie. Vous pouvez demander à cet effet à notre personne de contact pour les questions de confidentialité. Vous recevrez une réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons des copies ou des copies de toutes les données vous concernant que nous avons traitées ou qui ont été traitées en notre nom par d'autres processeurs ou tiers à l'adresse e-mail que nous connaissons. Très probablement, dans un tel cas, nous ne pouvons plus continuer à fournir des services, car la liaison sécurisée des fichiers de données ne peut alors plus être garantie.

Droit d'opposition et autres droits

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van laveta. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking mis en jeu dans afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

Cookies

Google Analytics

Les cookies de la société américaine Google sont placés via notre site Web dans le cadre du service "Analytics". Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web. Ce processeur peut être amené à fournir un accès à ces données sur la base des lois et réglementations applicables. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations analytiques obtenues pour d'autres services Google.

Cookies de tiers

Dans le cas où des solutions logicielles tierces utilisent des cookies, cela est indiqué dans la présente déclaration de confidentialité.

Modifications de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Cependant, vous trouverez toujours la version la plus récente sur cette page. Si la nouvelle politique de confidentialité a des conséquences sur la manière dont nous traitons les données déjà collectées à votre égard, nous vous en informerons par e-mail.

Nos données

laveta

Groningue Pays-Bas

27 rue Opale

9743hk

T +31684099111

E info@laveta.nl

Numéro de chambre de commerce: 82461163
Numéro d'identification TVA: NL003687840B03

lana ismail